96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 15
(046) 833-32-67
sekretariat@zsz2skc.pl

Spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych 2021 2022

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach

Spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych 2021 2022

We wrześniu 2021r. w naszej szkole odbyły się posiedzenia Zespołu Pedagogów Szkolnych Miasta Skierniewice. Pedagogom towarzyszyli psychologowie ze skierniewickich szkół. W pierwszym spotkaniu 3 września wzięli również udział Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice p. Jarosław  Chęcielewski, Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych p. Anna Walczak, Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej p. Tomasz Chmurski. Tematem wiodącym spotkań 3,13,21 września było przeprowadzenie diagnozy potrzeb środowiska szkolnego ,związanych z powrotem  dzieci i młodzieży do szkół ,po okresie izolacji związanej z pandemią – COVID-19. Jak również udzielanie wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom. Omówiono projekt ,,Strefy Świadomych Emocji oraz udzielania wsparcia psychologicznego,, Żółtej Parasolki”.                                                                                              
Opracowała Anna Walendzik pedagog szkolny.

Skip to content