96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 15
(046) 833-32-67
sekretariat@zsz2skc.pl

Kadra kierownicza

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach

Kadra kierownicza

Dyrektor szkoły    –  mgr Dariusz Owczarek
Wicedyrektor szkoły  -  mgr inż. Aldona Bełc
Wicedyrektor szkoły  -  mgr Iwona Lipińska


Kierownik Szkolenia Praktycznego – mgr Włodzimierz Witczak
Kierownik Warsztatów Szkolnych – mgr inż. Janusz UrbanekSkip to content