96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 15
(046) 833-32-67
sekretariat@zsz2skc.pl

Dokumenty i regulaminy

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach

Dokumenty:

  1. Program wychowawczo – profilaktycznych – plik
  2. Punktowy system oceniania – plik
  3. Procedura uzyskania zwolnienia z zajęć WFu – plik
  4. Ocenianie kształcenia na odległość – plik

Regulaminy:

  1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego – plik
  2. Regulamin Rady Rodziców – plik

Skip to content