96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 15
(046) 833-32-67
sekretariat@zsz2skc.pl

Świadczenia socjalne

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach

Oświadczenie o sytuacji materialnej i życiowej – wniosek

Regulamin ZFŚS w ZSZ Nr 2 w Skierniewicach – regulamin

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego – wniosek

Skip to content