96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 15
(046) 833-32-67
sekretariat@zsz2skc.pl

Włącz aktywność

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach

Włącz aktywność

Oto krótkie przypomnienie sportowych emocji w ramach Programu Włącz Aktywność.

Dziękujemy za obecność:

Krzysztof Jażdżyk – Prezydent Miasta Skierniewice

Jarosław Chęcielewski – Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice

Joanna Jedrzejczyk

Weronika Nowakowska

Kacpa.online

Michał Milbrant

Academia Gorila Skierniewice

Jerzy Gołębiewski Przewodniczący Komisji Kultury Sportu i Współpracy z zagranicą

Marek Kujawski Prezes OSiR SKC

Agnieszka Kowalczyk, EL-IN Skierniewice

Małgorzata Burzyńska, Hotel Dworek Skierniewicek Skierniewice

Marek i Edyta Kowalscy, Drugi Dom Skierniewice

Joanna i Piotr Bysynger, ENTER Reklama Biuro Komputery

SIMP o/Skierniewice

Foto Milejka

Film wykonali:

Bartek Białek 4fa

Dawid Czapnik 4fa

Jakub Stolarek 2ifa

Skip to content