96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 15
(046) 833-32-67
sekretariat@zsz2skc.pl

Sukces ,,Mechanika”

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach

Sukces ,,Mechanika”

Zmieniamy Łódzkie – ,,Łódzkie Nakręca się”

9 września 2021 roku klasa IV F technikum w  Zespole Szkół Zawodowych nr 2, w Skierniewicach -kierunek fotografia i multimedia , rozpoczęła  swoją przygodę z konkursem „Łódzkie nakręca się” realizowanym w programie ,,Zmieniamy Łódzkie” Celem konkursu było zachęcenie uczniów i nauczycieli do czynnego zainteresowania się tematyką Funduszy Europejskich, popularyzowania wiedzy o funduszach unijnych oraz rozwój umiejętności multimedialnych.

Konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe. Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu jednominutowego filmu, którego tematem były „zmiany w najbliższym otoczeniu, które zaszły dzięki środkom z Funduszy Europejskich”.

 W całym procesie przygotowywania filmu czynnie brała udział cała klasa IV F pod opieką nauczyciela, Pana Michała Śmiechowskiego.  W montażu filmu wyróżnił się uczeń Emil Adamiak.

 Finałem dwuetapowego  konkursu było głosowanie na Facebooku, gdzie film zdobył największą liczbę głosów , co dało szkole wygraną w konkursie wojewódzkim.

Zwycięska szkoła i klasa otrzymała  nagrody w postaci sprzętu fotograficznego za sumę 10 tys. złotych do pracowni multimedialnej w szkole i aparaty fotograficzne typu polaroid  dla każdego uczestnika konkursu.

Serdeczne gratulacje

Skip to content