96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 15
(046) 833-32-67
sekretariat@zsz2skc.pl

Rozpoczęcie roku szkolnego

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022, które odbędzie się 1 września 2021 .

Klasy I godzina 09.00 – sala gimnastyczna

Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego klas I odbędą się spotkania w wychowawcami w klasach.

O godzinie 10:00 rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 dla klas II, III, IV.

Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas II,III, IV odbędzie się w formie spotkań z wychowawcami w klasach.

Przydział sal na spotkania będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły.

Przypominamy, że podczas uroczystości obowiązuje strój galowy!

Ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego na rozpoczęcie nowego roku szkolnego przychodzi sama młodzież.

Młodzież i nauczycieli prosimy o zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekowanie rąk przy wejściu do budynku szkoły,
a także o zachowanie bezpiecznej odległości między sobą.

Dyrekcja szkoły

Skip to content