96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 15
(046) 833-32-67
sekretariat@zsz2skc.pl

Egzaminy poprawkowe

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach

Egzamin poprawkowe 2021/2022 odbędą się w dniach :

24.08.2022 środa – 9.00

–  Bezpieczeństwo i higiena pracy

– Pkm i maszynoznawstwo

– Rysunek techniczny

– Organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych

– Administracja systemami operacyjnymi

– Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

24.08.2022 – środa – 9.00

– język angielski

25.08.2022 – czwartek – 9.00

– język niemiecki
– Fizyka
– Matematyka

30.08.2022 – wtorek – 8.30

– Język niemiecki

Skip to content