96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 15
(46) 833-32-67
sekretariat@zsz2skc.pl

Egzaminy 2021

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki dostępne są  „Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zawodowego, eksternistycznego” opracowane przez CKE, MEN i GIS.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-cke-mein-i-gis-dotyczace-organizowania-i-przeprowadzania-egzaminow-w-2021-r

Skip to content