Współczesna szkoła zawodowa

Szkoła istnieje po to, aby wyposażyć człowieka w kompetencje które pomogą mu żyć. Tomiejsce, które ma pomóc poznać własną osobę. Szkoła to przestrzeń, w której bezpieczniemożna próbować, testować i doświadczać – siebie i świata.