96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 15
(046) 833-32-67
sekretariat@zsz2skc.pl

Współczesna szkoła zawodowa

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach

Współczesna szkoła zawodowa

Szkoła istnieje po to, aby wyposażyć człowieka w kompetencje które pomogą mu żyć. To
miejsce, które ma pomóc poznać własną osobę. Szkoła to przestrzeń, w której bezpiecznie
można próbować, testować i doświadczać – siebie i świata.

Skip to content