96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 15
(046) 833-32-67
sekretariat@zsz2skc.pl

Warsztaty strefa świadomych emocji 2021

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach

Warsztaty strefa świadomych emocji 2021

W naszej szkole w dniach 8 i 9 listopada 2021r. odbyły się warsztaty profilaktyczne nt. Depresji i autodestrukcji. Nie bój się prosić o pomoc, oraz warsztaty rozwojowe nt. Komunikacja. Język ciała, Ekspresja emocji, Kultura słowa, dla młodzieży z klas technikum i szkoły branżowej.18 i 19 listopada 2021r.,odbędzie się druga tura warsztatów oraz szkolenia dla nauczycieli.

Warsztaty i szkolenia, we  współpracy z Urzędem Miasta Skierniewice, zostały sfinansowane przez Prezydenta Miasta,  w ramach działań profilaktycznych Żółtej Parasolki – Strefa  Świadomych Emocji, w celu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.Realizacja powyższego związana jest z powrotem  uczniów do szkół po okresie izolacji – pandemia COVID – 19.

Instytut Rozwoju i Edukacji PROGRES, w swoim założeniu ,łączy innowacyjne metody pracy trenerów, ich doświadczenie, profesjonalizm z obecną sytuacją szkolną i pozaszkolną. Warsztaty dla uczniów opierają się na nowatorskim podejściu do zagadnień  z zakresu profilaktyki, w oparciu o rekomendacje PARPA.

Proponowane warsztaty dla uczniów mają na celu nabywanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, radzenia sobie z nimi i odpowiednie zastępowanie emocji negatywnych, emocjami pozytywnymi. Warsztaty rozwojowe pozwolą uczniom wyrażać siebie na zewnątrz. W łatwy sposób  okazywać podstawowe emocje takie jak: radość, smutek, złość, czy lęk, a także zadbać o rozwój pozostałych emocji determinujących zachowanie człowieka. Warsztaty zwalczania depresji i zachowań autodestrukcyjnych u dzieci i młodzieży pozwolą na równoważnię emocji – sposobu na wyrażanie: uczuć, komunikatów, relacji, opinii, przeżywania zmian i strat, na zachowanie dobrostanu psychicznego w czasie pandemii. W/w warsztaty mają na celu pozyskanie przez uczniów nowych umiejętności w radzeniu sobie  z zagrożeniami współczesnego świata.

Formuła warsztatów zakłada aktywne uczestnictwo, samodzielne wyciąganie wniosków, wykorzystanie procesu edukacji rówieśniczej do zmiany postaw i umiejętnego przeciwdziałania  negatywnym zjawiskom.                                                                               

Opracowała Anna Walendzik pedagog szkolny.

Skip to content